Topp 10 lønnsomme bransjer i Norge

Lønnsomheten kan beregnes på ulike måter. I denne artikkelen sammenligner vi ulike bransjer etter Avkastning på Eiendeler (ROA).

ROA = Inntekt før skatt / Gjennomsnittlig Sum Eiendler

Sum Eiendeler = Sum Egenkapital + Sum Gjeld

Som du ser fra bildet nedenfor, er mest lønnsomme virksomheten (etter ROA) Lotteri og Gambling. Det er sannsynligvis ikke en stor overraskelse. Og det er helt klart at denne næringen er under statlig kontroll.

Topp 10 lønnsomme bransjer i Norge


Den andre bransjen på vår liste er Vakttjenester. Det var litt uventet, men det er riktig.

Den tredje på vår liste er Juridisk tjenester. Det er ganske fint å være en advokat som du kan se.

Deretter har vi følgende liste i nedadgående rekkefølge: Naturgassutvinning, Farmasøytisk produksjon, Luftfartøy utstyr produksjon, Trådløs telekommunikasjon, Titan malm bryting, Fiskeoppdrett og Fondsforvaltning.

Alle disse bransjene gir mye høyere avkastning enn en enkel bankinnskudd, som vanligvis er rundt 1%.


De oppgitte dataene ble hentet fra vår database.